Hot line : +995(350)273106

საკრებულოს სხდომა 6 იანვარი [Video]

6 January, 2020

6 იანვარს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 24 დეპუტატი ესწრებოდა.



საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #01 - 2020 წლის საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ ცვლილება
დოკუმენტები:
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის ბრძანება #01 ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #01 ;
Share page