ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტრატეგიის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

16 ივლისი, 2021

თელავის მუნიციპალიტეტში ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა.

მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT) (შემდგომში პროექტი) 2 წლიანი პროექტია, რომელიც მიმდინარეობს 2019 წლის 17 ოქტომბრიდან. პროექტი ხორციელდება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ.

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესებას კახეთის რეგიონში. მათ შორის შექმნას საფუძველი მაღალი ხარისხის, ყველასთვის ხელმისაწვდომი და კარგად ადმინისტრირებული მუნიციპალური სერვისების მიწოდებისთვის.

გააზიარე