ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დასაქმებულები

2021 თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა - 129 საშტატო ერთეული

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - 12 ერთეული

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული - 67 ერთეული

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში:

მენეჯერულ თანამდებობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა:

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მამრობითი - 2

პოლიტიკური თანამდებობის პირი მდედრობითი  - 1

I რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 4

I რანგის თანამდებობაზე მამრობითი -    5

II რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 12

II რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 8

III რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 31

III რანგის თანამდებობაზე მამრობითი - 20

IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 18

IV რანგის თანამდებობაზე მდედრობითი - 17

სულ: ქალი -65

სულ: კაცი - 50

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე