ცხელი ხაზი : +995(350)273106

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ცვლილება მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხაში „თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 აგვისტოს #6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 057 განკარგულება 11/13/2014 11/13/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გამგეობის კულტურის პროგრამებში ვცლილება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის №6 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 057 განკარგულება 07/31/2017 07/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი და დროშა) შემმუშავებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი და დროშა) შემმუშავებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ 058 განკარგულება 05/27/2015 05/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიის შედეგად დარჩენილი თანხით თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში სკვერის მოწყობა 2014 წლის რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიის შედეგად დარჩენილი თანხით თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში სკვერის მოწყობის შესახებ 058 განკარგულება 11/13/2014 11/13/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 29 ივნისის N51 განკარგულების გაუქმების შესახებ "თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის N51 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 058 განკარგულება 07/31/2017 07/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბის და დროშის შესარჩევი კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების და ხელახალი კონკურსის გამოცხადება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბის და დროშის შესარჩევი კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 059 განკარგულება 05/27/2015 05/27/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-თავისუფალი დემოკრატები“-ს გაუქმება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-თავისუფალი დემოკრატები“-ს გაუქმების ცნობად მიღების შესახებ 059 განკარგულება 11/13/2014 11/13/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 29 ივნისის N52 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის N52 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 059 განკარგულება 07/31/2017 07/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
17 მარტის სხდომის დღის წესრიგი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 მარტის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 06 სხდომის დღის წესრიგი 03/17/2017 03/17/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 10/24/2016 10/24/2016 საკრებულო (სოციალური კომისია)
სოციალური კომისიის სხდომის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 07/24/2017 07/24/2017 საკრებულო (სოციალური კომისია)
მოძრავი ქონების გადაცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 06 დადგენილება 01/18/2016 01/18/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "ქართული ოცნება"-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“ს სხდომის ოქმი 06 ფრაქციის ოქმი 11/24/2016 11/24/2016 საკრებულო (ფრაქცია „ქართული ოცნება“)
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 06 დადგენილება 03/17/2017 03/17/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“-ს სხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“ს სხდომის ოქმი 06 ფრაქციის ოქმი 11/20/2016 11/20/2016 საკრებულო (ფრაქცია „ძლიერი სოფელი“)
საფინანსო კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 04/22/2016 04/22/2016 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 05/13/2016 05/13/2016 საკრებულო (ინფრასტუქტურის კომისია)
მორიგი სხდომის ოქმი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 04/28/2016 04/28/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 07/24/2017 07/24/2017 საკრებულო (ინფრასტუქტურის კომისია)
ფრაქციის „ქართული ოცნება – მრეწველები“ ანგარიში თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება – მრეწველები“ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ“ 06 განკარგულება 02/10/2016 02/10/2016 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია "ეროვნული ფორუმი"ს ხდომა თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“ს სხდომის ოქმი 06 ფრაქციის ოქმი 11/25/2016 11/25/2016 საკრებულო (ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“)
ეკონომიკის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 05/19/2016 05/19/2016 საკრებულო (ეკონომიკის კომისია)
სივრცით-ტერიტორიული კომისიის თავმჯდომარის არჩევა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 06 განკარგულება 11/14/2017 11/14/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ვარდისუბნის საერთო კრების ოქმი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 06 დასახლების საერთო კრების ოქმი 01/18/2019 01/18/2019 თელავის მუნიციპალიტეტი
ბიუროს სხდომა თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 03/15/2018 03/15/2018 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 06 საკრებულოს სხდომის ოქმი 03/17/2017 03/17/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიული კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 05/25/2017 05/25/2017 საკრებულო (იურიდიული კომისია)
ბიუროს სხდომა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 04/15/2016 04/15/2016 საკრებულო (ბიურო)
საკრებულოს რეგლამენტი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 06 დადგენილება 11/24/2017 11/24/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იურიდიული კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 06/06/2016 06/06/2016 საკრებულო (იურიდიული კომისია)
ბიუროს სხდომა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 06 ბიუროს ოქმი 05/18/2017 05/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საფინანსო კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 06/26/2017 06/26/2017 საკრებულო (საფინანსო კომისია)
ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრა „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 სექტემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 06 დადგენილება 01/30/2015 01/30/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ეკონომიკის კომისიის ოქმი თვითმმართელი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმი 06 კომისიის ოქმი 04/25/2017 04/25/2017 საკრებულო (ეკონომიკის კომისია)
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის დებულება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 06 დადგენილება 08/11/2014 08/11/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის #64 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 060 განკარგულება 06/05/2015 06/05/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საინფორმაციო ბიულეტინის გამოცემა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებათა და გაწეული საქმიანობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით საინფორმაციო ბიულეტინის გამოცემის შესახებ 060 განკარგულება 11/13/2014 11/13/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დავით თუშიშვილის შვებულების შესახებ ფრაქცია "ძლიერი მუნიციპალიტეტი"-ს თავმჯდომარის დავით თუშიშვილის შვებულების ცნობად მიღების შესახებ 060 განკარგულება 07/31/2017 07/31/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გამგეობის კულტურის პროგრამებში ვცლილება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის №6 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 061 განკარგულება 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესში თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების საქმიანობის ანაზღაურების შესახებ“ 2014 წლის 18 აგვისტოს N26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 061 განკარგულება 11/13/2014 11/13/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამებში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2015 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 061 განკარგულება 06/05/2015 06/05/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სააგიტაციო მასალა სააგიტაციო მასალის განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ 062 განკარგულება 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პაატა გიორგობიანის ლიტვის რესპუბლიკაში მივლინება თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პაატა გიორგობიანის ლიტვის რესპუბლიკაში მივლინების შესახებ 062 განკარგულება 11/13/2014 11/13/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 მარტის #25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 062 განკარგულება 06/05/2015 06/05/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უფლებამოსილების შეჩერება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა ზაზაშვილის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ. 063 განკარგულება 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აგვისტოს #24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 063 განკარგულება 11/19/2014 11/19/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე და სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის ობიექტების ნუსხისა და გარე რეკლამის ნებართვის გასაცემად განკარგვის გეგმის დამტკიცებაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე და სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის ობიექტების ნუსხისა და გარე რეკლამის ნებართვის გასაცემად განკარგვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 თებერვლის #14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 063 განკარგულება 06/05/2015 06/05/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“-ს გაუქმება თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“-ს გაუქმების ცნობად მიღების შესახებ. 064 განკარგულება 08/18/2017 08/18/2017 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ 064 განკარგულება 11/19/2014 11/19/2014 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმაში „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის #64 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 064 განკარგულება 06/26/2015 06/26/2015 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages