ცხელი ხაზი : 574 17 96 23

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

16 იანვარი, 2020

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ და „ე.ი“ ქვეპუნქტების, 853 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „თ“ ქვეპუნქტების, 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მე-13 და მე-15 პუნქტების და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების პირველი მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად,

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, თელავის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტის შერჩევის მიზნით, დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს ჩატარდება დასახლებების საერთო კრებები, ხოლო დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს 500- ზე მეტ ამომრჩეველს, გაიმართება ამომრჩევლებთან კონსულტაციები განსაზღვრულ თარიღებში:

 1. აკურა - 30 იანვარი 12:00 სთ
 2. ვანთა - 30 იანვარი 13:30 სთ
 3. ბუშეტი - 30 იანვარი 14:30 სთ
 4. ქვემო ხოდაშენი - 30იანვარი 15:30 სთ
 5. წინანდალი - 3 თებერვალი 11:30 სთ
 6. კისისხევი - 3 თებერვალი 13:00 სთ
 7. ნასამხრალი - 3 თებერვალი 14: 30 სთ
 8. კონდოლი - 5 თებერვალი 12:00 სთ
 9. შალაური - 5 თებერვალი 13:30 სთ
 10. კურდღელაური - 5 თებერვალი 15:00 სთ
 11. ლალისყური - 7 თებერვალი 12:00 სთ
 12. ფშაველი - 7 თებერვალი 13:00 სთ
 13. ლეჩური - 7 თებერვალი 14:00 სთ
 14. ართანა - 7 თებერვალი 15:00 სთ
 15. ნაფარეული - 10 თებერვალი 12:00 სთ
 16. სანიორე - 10 თებერვალი 13:00 სთ
 17. ჯუღაანი - 10 თებერვალი 13:30 სთ
 18. ლაფანყური - 10 თებერვალი 14:30 სთ
 19. თეთრიწყლები - 12 თებერვალი 11:00 სთ
 20. კობაძე - 12 თებერვალი 11:00 სთ
 21. პანტიანი - 12 თებერვალი 11:00 სთ
 22. სეროდანი - 12 თებერვალი 11:00 სთ
 23. ნადიკავარი - 12თებერვალი 11:00 სთ
 24. ვარდისუბანი - 12 თებერვალი 13:00 სთ
 25. გულგულა - 12თებერვალი 14:30 სთ
 26. ყარაჯალა - 14 თებერვალი 11:00 სთ
 27. რუისპირი - 14 თებერვალი 12:30 სთ
 28. ახატელი - 14 თებერვალი 14:00 სთ
 29. იყალთო - 14 თებერვალი 15:00 სთ
გააზიარე