ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

გაცემული გრანტები

ამ ეტაპისთვის თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას რაიმე სახის გრანტი გაცემული არ აქვს

გააზიარე