ცხელი ხაზი : 574 17 96 23

მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში პირთა ფაქტობრივად ცხოვრების შემოწმება განხორციელდა

12 მარტი, 2020

თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე ხუთივე სოფელში (სეროდანი, პანტიანი, ნადიკვარი, თეთრიწყლები და კობაძე) მუდმივად მცხოვრები პირების მონიტორინგი ჩატარდა, რაც კალენდარული წლის განმავლობაში პირთა ფაქტობრივად ცხოვრების შემოწმებას და მაღალთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების ან შეწყვეტის საკითხის განხილვას ითვალისწინებდა.

▶️ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების სტატუსი ენიჭება პირს, რომელიც:
- არის საქართველოს მოქალაქე;
-  რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში;
- ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში.

▶️ მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე პირებისთვის გაიცემა სოციალური შეღავათები „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ - საქართველოს კანონის შესაბამისად.

▶️ მონიტორინგი განახორცილეს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრულმა უფლებამოსილმა პირებმა.

გააზიარე