ცხელი ხაზი : +995(350)273106

მუდმივმოქმედი

ინსპექტირების ჯგუფი

1
ბიოგრაფია

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილია ინსპექტირების ჯგუფი


ჯგუფის წევრები:

 1. გიორგი თუშიშვილი - ჯგუფის თავმჯდომარე
 2. ნუგზარი ბაჩიაშვილი - ჯგუფის წევრი
 3. რევაზ ლეკიშვილი - ჯგუფის წევრი
 4. გიორგი ნინიაშვილი - ჯგუფის წევრი
 5. თედო ნათალიშვილი  - ჯგუფის წევრი
 6. ვალერი გაგნიძე  - ჯგუფის წევრი
 7. გიორგი სოსებაშვილი - ჯგუფის წევრი

​ იხილეთ მერის ბრძანება N 631, 01.05.2018

დახურვა

სატენდერო კომისია

2
ბიოგრაფია

სატენდერო კომისიის შემადგენლობა:

 1. ალექსანდრე საჩიშვილი - თავმჯდომარე
 2. ნათია ვაყელიშვილი
 3. დავით ქსოვრელიშვილი
 4. ნათია ღაღაშვილი
 5. ელენე ფროდეული

   იხილეთ მერის ბრძანება N 635, 01.05.2018

   

  დახურვა

  ეკონომიკურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისია

  3
  ბიოგრაფია

  ეკონომიკურად გაჭირვებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის კომისიის შემადგენლობაში შედიან:

  1. გურამი გურაბანიძე - კომისიის თავმჯდომარე
  2. გიორგი ენუქიძე
  3. ანა ფეიქრიშვილი
  4. ნათია იმერლიშვილი
  5. ეკატერინე მიქელაძე
  6. თამარ სიდამონიძე


   ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 33, 15.01.2019

   ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 117, 01.12.2017

   დახურვა

   მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისია

   4
   ბიოგრაფია

   მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის შემადგენლობა:

   1. ლევან ბერძენაშვილი - თავმჯდომარე
   2. ალექსი აგურაშვილი
   3. გიორგი სოსებაშვილი
   4. გიორგი ნინიაშვილი
   5. თედო ნათალიშვილი

         ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 199, 15.02.2018

     დახურვა

     საკუთრების აღიარების კომისია

     5
     ბიოგრაფია

     თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობა:

     1. ალექსანდრე საჩიშვილი - თავმჯდომარე
     2. გია გიგიაშვილი
     3. ამირი ბიწკინაშვილი


     ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 503, 15.04.2019

     დახურვა

     სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის კომისია

     6
     ბიოგრაფია

     საქართველოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საგაზაფხულო გამწვევი კომისიის შემადგენლობა:

     1. შოთა ნარეკლიშვილი - კომისიის თავმჯდომარე
     2. დავით ბეგიაშვილი
     3. თამარი გენგაშვილი
     4. ვეფხია იოსებაშვილი
     5. ალექსი დათიშვილი


     ​ იხილეთ მერის ბრძანება N 128, 04.02.2019

     დახურვა