ახალი ამბები

11 ივლისი 2017

საპატიო მოქალაქის მინიჭება შალვა და პაატა ამონაშვილებისათვის

10 ივლისს თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი, საკრებულოს წევრები, გამგებლის პირველი მოადგილე დავით ნაპირელი, არასამთავრობო ორგანიზაციის „თელავი ჩემი

07 April 2017

ტრენინგი ბაგა-ბაღების წარმომადგენლებისთვის

დღეს, საკრებულოს დარბაზში "გარემოსდავითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის" წარმომადგენლებმა და დამხმარე სახელმძღვანელოს - "სკოლამდელი გარმოსდცვითი განათლების" ავტორებმა ბაგა-ბაღის აღმზრდელებისა

28 მარტი 2017

ახალგაზრდული საბჭოს ტრენინგ-კურსი ბორჯომში

24-26 მარტს ბორჯომში საერთაშორისო ორგანიზაცია "World Vision საქართველო"-ს "კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამისა" და თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

14 მარტი 2017

2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ კომისიისა და ფრაქციების დასკვნები

თვითმმართველი თემი თელავის მუიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში  დასრულდა 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შედეგების პროექტების განხილვა.