ცხელი ხაზი : +995(350)273106

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების ფუნქციებია:
  • თელავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზება საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებთან
  • ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციასთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობა;
  • ოფიციალური დელეგაციების მიღება, საგარეო ვიზიტების ორგანიზება;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება შედის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი


საკონტაქტო ინფორმაცია

✆ -

გააზიარე