ცხელი ხაზი : 574 17 96 23

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება შედის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების ფუნქციებია:

  • თელავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის ორგანიზება საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სხვა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებთან
  • ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციასთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობა;
  • ოფიციალური დელეგაციების მიღება, საგარეო ვიზიტების ორგანიზება;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

✆ -
✉ - 

გააზიარე