ცხელი ხაზი : +995(350)273106
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

2018 წელს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსულია 98 განცხადება.

ყველა განცხადება დაკმაყოფილებულია. 


2019 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ სულ შემოსულია 56 განცხადება. მათ შორის არის  40 სხვადასხვა ორგანიზაცია, 13 ქალი  და 3 კაცი. ყველა მათგანი დაკმაყოფილებულია.

ყველა განცხადება დაკმაყოფილებულია. 

გააზიარე