ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

2018 წელს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსულია 98 განცხადება.

ყველა განცხადება დაკმაყოფილებულია. 


2019 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით,  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის  შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია 70 განცხადება, საიდანაც 49 წარმოადგენს სხვადასხვა ორგანიზაცას, ხოლო ფიზიკური პირების მიერ გამოთხოვოლი საჯარო ინფორმაციიდან, 16 განმცხადებელი არის ქალი, 5 - კაცი. 

ყველა განცხადება დაკმაყოფილებულია. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2020 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით,  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის  შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულია 66  განცხადება, საიდანაც 40  წარმოადგენს სხვადასხვა ორგანიზაცას, ხოლო ფიზიკური პირების მიერ გამოთხოვოლი საჯარო ინფორმაციიდან, 21 განმცხადებელი არის ქალი, 5 - კაცი. 

ყველა განცხადება დაკმაყოფილებულია. 

 

გააზიარე