ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 06 ივლისი

6 ივლისი, 2021

6 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 22 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #41 - პრივატიზების ნუსხის გეგმის დამტკიცება
2) განკარგულება #42 - ქონების დროებით გადაცემაზე თანხმობა
3) განკარგულება #43 - ქონების დროებით გადაცემაზე თანხმობა
4) განკარგულება #44 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრის ცვლილება
5) განკარგულება #45 - მერიის აუდიტის სამსახურის დებულებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
6) განკარგულება #46 - ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
7) განკარგულება #47 - ქონების მართის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
8) განკარგულება #48 - წარმატებული სპორტსმენებისათვის ჯილდოს დაწესების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
9) განკარგულება #49 - თელავის გენგეგმის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება
10) განკარგულება #50 - სოციალურ პროგრამების ცვლილებისათვის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
11) განკარგულება #51 - 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
12) განკარგულება #52 - 2021-2022 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #12 ;
გააზიარე