ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 25 აპრილი [Video]

28 April, 2019
25 აპრილს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 27 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #15 - 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება;
2) დადგენილება #16 - 2019 წლის სოციალურ პროგრამაში ცვლილება;
3) დადგენილება #17 -საკრებულოს რეგლამენტში ცვლილება;
4) განკარგულება #21 -2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
5) განკარგულება #22 - სახელმწიფოსათვის ქონების გადაცემა
6) განკარგულება #23 - ქალთა საინიციატივო ჯგუფისთვის ქონების თხოვება
7) განკარგულება #24 -დროებით სარგებლობაზე თანხმობა
8) განკარგულება #25 - გიგა ორკოდაშვილის მივლინების შესახებ
9) განკარგულება #26 - დავით გოგოშვილის შვებულების შესახებ
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #7;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #7;
გააზიარე