ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 25 იანვარი

5 თებერვალი, 2019
25 იანვარს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 27 დეპუტატი ესწრებოდა. საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #2 - 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება;
2) დადგენილება #3 - ნორმატიული ფასის განსაზღვრა;
3) დადგენილება #4 - ქონების გადასახადის განსაზღვრა;
4) დადგენილება #5 - 2018 წლის N23 დადგენილებაში ცვლილება;
5) დადგენილება #6 - მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური დებულებაში ცვლილება
6) განკარგულება N1 - ქონების სახელმწიფოსათვის გადაცემა;
7) განკარგულება N2 - დამხ. მომსამსახურის რაოდენობის გაზრდა;
8) განკარგულება N3 - სპორტის 2019 წლის პროგრამა;
9) განკარგულება N4 - ძეგლთ დაცვის 2019 წლის პროგრამა;
10) განკარგულება N5 - რეგლამენტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება;
11) განკარგულება N6 - ბიუჯეტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება;
12) განკარგულება N7 - პარკირებაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება;
13) განკარგულება N8 - საპრივატიზებო ნუსხა;
14) განკარგულება N9 - თავმჯდომარის შვებულება;
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #2;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #2;
გააზიარე