ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 30 ივლისი [Video]

7 აგვისტო, 2018
30 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 24 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #57 - მერიის დებულებაში ცვლილება;
2) დადგენილება #58 - მერის მიერ წარსადგენი ანგარიშის ფორმა
3) დადგენილება #59 - სამართალდარღვევათა ფორმებში ცვლილება
4) განკარგულება #40 - ფრაქცია "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"-ს დაფუძნება
5) განკარგულება #41 - საპრივატიზებო ნუსხაში ცვლილება
6) განკარგულება #42 - ვადის გაგრძელება - არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე
7) განკარგულება #43 - ვადის გაგრძელება - არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე
8) განკარგულება #44 - ვადის გაგრძელება - არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე
9) განკარგულება #45 - სამანდატო კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
10) განკარგულება #46 - ქონების მართვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილება
11) განკარგულება #47 -დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის ვადის გაგრძელება
დოკუმენტები:
სხდომის დღის წესრიგი #10;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #11;
გააზიარე