ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 31 იანვარი [Video]

1 თებერვალი, 2020

31 იანვარს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 34 წევრიდან 22 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #1 - 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება
2) დადგენილება #2 - სამართალდარღვევათა ფორმების დამტკიცება
3) დადგენილება #3 - მერიის დებულებაში ცვლილება
4) განკარგულება #2 - მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ხელშეკრულების დამტკიცება
5) განკარგულება #3 - 2020 წელს საპროექტო წინადადებების მოწონება
6) განკარგულება #4 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება -სოციალურ პროგრამებზე
7) განკარგულება #5 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება - პარკირების წესზე
8) განკარგულება #6 - დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა
დოკუმენტები:
დღის წესრიგი #2;
საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #2 ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი #2 ;
გააზიარე