ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50

საკრებულოს სხდომა 8 თებერვალი

22 თებერვალი, 2018
8 თებერვალს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 35 წევრიდან 34 დეპუტატი ესწრებოდა.
საკრებულოზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #11 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #12 - მერიის სარგოების დამტკიცება
3) დადგენილება #13 - მოსაკრებლის შემოღება
4) დადგენილება #14 - დასუფთავების მოსაკრებელი
5) დადგენილება #15 - მერიის ინფრასტრუქტურის დებულებაში ცვლილება
6) დადგენილება #16 - სკოლამდელი აღზრდა
7) დადგენილება #17 - სკოლამდელი აღზრდა
8) დადგენილება #18 - სკოლამდელი აღზრდა
9) დადგენილება #19 - სკოლამდელი აღზრდა
10) დადგენილება #20 - სკოლამდელი აღზრდა
11) დადგენილება #21 - საკრებულოს სოციალური კომისიის დებულებაში ცვლილება
12) დადგენილება #22 - საკრებულოს სივრცით კომისიის დებულებაში ცვლილება
13) დადგენილება #23 - საკრებულოს ეკონომიკის კომისიის დებულებაში ცვლილება
14) დადგენილება #24 - საკრებულოს საფინანსო კომისიის დებულებაში ცვლილება
15) დადგენილება #25 - საკრებულოს სამანდატო კომისიის დებულებაში ცვლილება
16) დადგენილება #26 - აპარატის დებულება
17) დადგენილება #27 - მერიის იურიდიულ სამსახური დებულებაში ცვლილება
18) დადგენილება #28 - მერიის სოციალური სამსახურის დებულებაში ცვლიელბა
19) დადგენილება #29 - საკრებულოს თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა
20) დადგენილება #30 - საკრებულოს წევრების ხარჯები
21) განკარგულება #3 - მერიის საშტატოს გაუქმება
22) განკარგულება #4 - ქონების გადაცემაზე თანხმობა
23) განკარგულება #5 - სპორტის 2018 წლის პროგრამა
24) განკარგულება #6 - ძეგლთა დაცვის 2018 წლის პროგრამა
25) განკარგულება #7 - საკრებულოს საშტატო ნუსხის გაუქმება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #3;
გააზიარე