ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

შესყიდვების წლიური გეგმა

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 5
​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 4
იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 275:

​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 3
იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 198:

​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა - ცვლილება 2
იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 58:

​ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა
იხილეთ დამტკიცებული შესყიდვების წლიური გეგმა - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 1493:

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა
ასევე იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ბოლო ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 1595:

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმა
ასევე იხილეთ შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელებული ბოლო ცვლილება - თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება # 1497: