ცხელი ხაზი : 0350 27 36 50
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

სქესობრივი სტატისტიკა

2019 წლის 01 იანვრიდან 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული 56 განცხადებაიდან ( საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის  შესახებ)  40 არის სხვადასხვა ორგანიზაცია, 13 ქალი  და 3 კაცი.

 

2020 წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული 66 განცხადებიდან ( საჯარო ინფორმაციის მოტხოვნის შესახებ )  40 არის სხვადასხვა ორგანიზაცია, 21 ქალი და 6 კაცი. 

გააზიარე