საკრებულოს სხდომა 26 აპრილი

26 April, 2024

26 აპრილს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 33 დეპუტატი ესწრებოდა.

საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #09 - 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #23 - 2024 წლის ბიუჯეტზე ად. წარმოების დაწყება
3) განკარგულება #24 -საპროექტო წინადადებების მოწონება
4) განკარგულება #25 - ქონების გადაცემაზე თანხმობა
5) განკარგულება #26 - გრანტის მიღებაზე თანხმობა
6) განკარგულება #27 - მარშუტებზე ად. წარმოების ვადის გაგრძელება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 04 ;
Share page