2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა

1 მარტი, 2017
თვითმმართველი თემი თელავის მუიციპალიტეტში დაიწყო 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შედეგების პროექტების განხილვა. აღნიშნული პროექტები მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებში გაიმართება შემდეგი გრაფიკით: დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ საკუთარი მოსაზრებები წარმოადგინონ ზემოაღნიშნულ კომისიებსა და ფრაქციებში შემდეგ მისამართზე: ქ. თელავი. ერეკლე II გამზ. #16
გააზიარე