დასუფთავება

თელავის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს
შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

☎ 0350 271237

✉ ketilmowyobissamsaxuri@yahoo.com

 

დასუფთავების განრიგი:

ქალაქი თელავი

 

 

 

თელავის მუნიციალიტეტის სოფლები

გააზიარე