გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

12 ოქტომბერი, 2018
2018 წლის 12 ოქტომბერს თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას თავმჯდომარეობდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე .
საბჭომ განიხილა სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები:
1. გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნის არჩევა და მისი ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრა;
2. 2019 წლის ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესში გენდერული თანაწორობის საბჭოს ჩართულობის უზრუნველყსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

გააზიარე