თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მიღებული გრანტები

1. რეგიონებში ნარჩენების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები (WMTR)
გრანტის გამცემი - USAID
თანხა - 74.940 ლარი

​ 2. სოფელ ფშავლის საბავშვო ბაღის ენერგოეფექტური აღჭურვილობა
გრანტის გამცემი - USAID
თანხა - 50.000 აშშ დოლარი