საკრებულოს სხდომა 16 დეკემბერი [Video]

16 დეკემბერი, 2021

16 დეკემბრის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 36 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #1 - საკრებულოს საშტატო ნუსხაში ცვლილება
2) განკარგულება #2 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება საკრებულოს საშტატო ნუსხაში ცვლილებაზე
3) განკარგულება #3 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილებაზე
4) განკარგულება #4 -ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება - 2021 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში ცვლილებაზე
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #2 ;
გააზიარე