საკრებულოს სხდომა 28 თებერვალი [Video]

28 თებერვალი, 2022

28 თებერვალს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 34 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #4 - 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #5 - მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრა
3) დადგენილება #6 - საკრებულოს ქონების კომისიის დებულება
4) განკარგულება #11 - ნუნუ სუმბაძისათვის დროებით ქონების გაცემაზე თანხმობა
5) განკარგულება #12 -ნიკოლოზ მაისურაძისათვის ნაკისრი ვალდებულების გაუქმება
6) განკარგულება #13 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება საკრებულოს იურიდიული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
7) განკარგულება #14 - ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ცხოველების მოვლა-პატრონობის შესახებ
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 3;
გააზიარე