თელავის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ვაკანსიები

ვაკანსიების შესახებ განცხადებები ქვეყნდება საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: 

https://www.hr.gov.ge

გააზიარე