წყალმომარაგება და კანალიზაცია

წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მომსახურებას ქალაქ თელავში  უზრუნველყობს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, ხოლო თელავის მნიციპალიტეტის სოფლებში თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

info@water.gov.ge

ტელ:  995 32 293 00 00

Share page