თელავის მუნიციპალიტეტის უძრავი და მოძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენა

Publish date: 11 January, 2017
End date: 17 January, 2017
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება - 5`084.00 GEL See link
Share page