სოფელ რუისპირში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზაცია

Publish date: 2 February, 2017
End date: 16 February, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სოფელ რუისპირში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზაცია.
საწყისი ფასი: - 47 000 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 4 700 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 14 100 ლარი

See link
Share page