სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთა „ქვემო მელთკუდა“

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა კავკასიონის მთა „ქვემო მელთკუდა“.

საწყისი ფასი: - 6 240 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 624 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 1 872 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page