სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „არყოვანა“

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „არყოვანა“.

საწყისი ფასი: - 9 195 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 920 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 2 759 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page