სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „სამამლისგორი“

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „სამამლისგორი“.

საწყისი ფასი: - 8 805 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 881 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 2 642 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page