სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „კეპანი“

Publish date: 22 March, 2017
End date: 31 March, 2017
ელექტრონული აუქციონი - სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) დანიშნულების მიწა კავკასიონის საძოვარი „კეპანი“.

საწყისი ფასი: - 18 780 ლარი
ვაჭრობის ბიჯი: - 1 878 ლარი
საგარანტიო თანხა: - 5 634 ლარი

​ დამატებითი ინფორმაციისთვის ან/და მონაწილეობის მისაღებად See link
Share page