თელავის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული სტრატეგიის დოკუმენტის განხილვა

13 July, 2018

2018 წლის 11 ივლისს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე, თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ გურამი გურაბანიძემ წარადგინა თელავის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული სტრატეგიის დოკუმენტი და საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს, სადაც 2018 წლისათვის დაგეგმილია ახალგაზრდული სტრატეგიის დოკუმენტების მომზადება. 
„თელავის მუნიციპალიტეტის ახალგზარდული სტრატეგიის” მიზანია, დაარეგულიროს საკითხთა ფართო სპექტრი, რომელიც მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 14-29 წლის ახალგაზრდებს ეხებათ, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ისინი შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებას და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას. 
ორგანიზაცია World Vision –ის მხარდაჭერით, 2017 წლის 19 ოქტომბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, მუნიციპალიტეტებს შორის პირველმა, დაამტკიცა მუნიციპალური ახალგაზრდული საქმიანობების სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც კორექტირებულ იქნა თვითმართველი თემისა და ქალაქის გაერთიანების შემდეგ, რათა მომხდარიყო ქალაქში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებებისა და ინტერესების გათვალისწინება. შედეგად, მოხდა შესაბამისი მიდგომების და პროგრამების ჩამოყალიბება, რომლებიც მიზნად ისახავს მუნიცპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 
დოკუმენტის შემუშავების პროცესში უშუალოდ ჩართული იყვნენ: თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გურამი გურაბანიძე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ორკოდაშვილი, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება და საკრებულოს წევრები.

Share page