ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური შეიქმნა 2004 წელს. მისი მიზანია, უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების გამოვლენა, აღრიცხვა და მათი კვებით ორგანიზება.

დღეის მდგომარეობით ვემსახურებით 390 ბენეფიციარს ერთჯერადი კვებით. სამსახურს ჰყავს ოთხი დამტარებელი, რომლებიც ყოველდღიურად, ბინაზე  საკვების მიტანით ემსახურებიან საწოლს მიჯაჭვულ ბენეფიციარებს.

ა(ა)იპ თეელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახურის პრიორიტეტია - თითოეულ ადამიანს შეუმსუბუქოს ყოველდღიური ყოფითი ცხოვრება.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ 0(350)271627

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახურის დირექტორი

ნინო ლილუაშვილი


✆ - 555 06 20 40

Share page