შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური ახორცილებეს შემდეგი სახის სამუშაოებს:

თელავის მუნიციპალიტეტში  არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიებზე აგროღონისძიების ჩატარება და ნარგავების მორწყვა;

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვების და ნაგავსაყრელზე გატანა;

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფთხოების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობა;

თელავის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ნიაღვარ-მიმღები და ნიაღვარ-გამტარი კოლექტორების მოვლა-პატრონობა;

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა-პატონობა;

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების გაწმენდა-დასუფთავება;

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიებზე არსებული წყალსადენის ქსელის ფოლადის და პლასტმასის მილების, რკინის ურდულების ამოცვლა და წერტილოვანი შეკეთება;

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის გარე ქსელების მარეგულირებელი ჩამკეტი არმატურის ყოველდღიური მონიტორინგი და მომსახურება;

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული გარე განათების წერტილების ტექნიკური მომსახურეობა. 

 

 

მისამართი:

ქეთევან წამებულის N3

☎ 0350 271237

 

შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური უფროსი:

უჩა პაპუნაშვილი

✆ 599 012005

✉ ketilmowyobissamsaxuri@yahoo.com

Share page