17 აგვისტოს ბიუროს სხდომა

17 August, 2018

2018 წლის 17 აგვისტოს 14 საათზე გაიმართება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:


1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ.
Share page