16 ოქტომბრის ბიუროს სხდომა

16 October, 2018

2018 წლის 16 ოქტომბერს 14 საათზე გაიმართება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:


1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ.
Share page