საკრებულოს აპარატის სტრუქტურა

საკრებულოს აპარატის შემადგენლობა


საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტარიელ გალახვარიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-85-77-22საკრებულოს ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

სოფიო ოხანაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-85-77-31

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
  • მაია დავითაშვილი - 599-85-77-25


საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

თეონა ბეგაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 591-69-02-90


განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
  • ნიკა სახიაშვილი - 551-99-44-54

განყოფილების უმცროსი სპეციალისტები
  • ნინო ასანაშვილი - 555-05-03-30
  • მთვარისა სოლომნიშვილი - 599-56-07-15


მოქალაქეთა მომსახურების და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი

ნინო ტაბიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

☎ - 599-50-91-59


განყოფილების უფროსი სპეციალისტები
  • მარინა ჯუგაშვილი - 599-85-77-29
  • ლილი ოხანაშვილი - 599-85-77-32


Share page