Hot line : 0350 27 36 50 საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკრებულოს წევრების ანგარიშები

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

Share page