საკრებულოს სხდომა 03 დეკემბერი [Video]

3 December, 2021

03 დეკემბრის თელავის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეული საკრებულს სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 38 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #1 - დროებითი სამანდატო კომისიის შექმნა
2) განკარგულება #2 - დროებითი ხმისდამთვლელი კომისიის შექმნა
3) განკარგულება #3 - საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა
4) განკარგულება #4 -საკრებულოს ფრაქციების შექმნა
5) განკარგულება #5 - კომისიებში კვოტების განსაზღვრა
6) განკარგულება #6 - კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება
7) განკარგულება #7 - საკრებულოს თავმჯდომარის - თენგიზი მთვარელიშვილის არჩევა
8) განკარგულება #8 - საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის - მამუკა ბურდიაშვილის არჩევა
9) განკარგულება #9 - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე შათირიშვილის არჩევა
10) განკარგულება #10 - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - მიხეილ დაღუნდარიძის არჩევა
11) განკარგულება #11 - საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის - ლევან ბერძენაშვილის არჩევა
12) განკარგულება #12 - საკრებულოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარის - ზურაბ ლილუაშვილის არჩევა
13) განკარგულება #13 - საკრებულოს სოციალური კომისიის თავმჯდომარის - გიორგი ხაჭაპურიძის არჩევა
14) განკარგულება #14 - საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის - ლევან კოჭლოშვილის არჩევა
15) განკარგულება #15 - საკრებულოს ქონების კომისიის თავმჯდომარის - თითათინ ხანჯალიაშვილის არჩევა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის ოქმი #1 ;
Share page