Hot line : 0350 27 36 50 საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

13 January, 2022

2022 წლის 20 იანვარს, 16 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა ჩატარდება.

კომისიის წევრები იმსჯელებენ საკრებულოს განკარგულების პროექტზე, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას ითვალისწინებს. 

მისამართი: ქალაქი თელავი, ერეკლე მეორის გამზირი N16.  

Share page