Hot line : 0350 27 36 50 საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თელავში დაზიანებული ასფალტის შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს

19 May, 2022

თელავის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ასფალტის ორმოული და ეკრანული შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს.

სარემონტო სამუშაობს შპს თელავის საგზაო სამმართველო ასრულებს.

 

 

Share page