საკრებულოს სხდომა 29 ივლისი [Video]

29 July, 2022

29 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 33 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #15 -2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) განკარგულება #39 - საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ
3) განკარგულება #40 ქონების დამატება საპრივატიზებო ნუსხაში
4) განკარგულება #41 -ძეგლთა დაცვის პროგრამაში ცვლილება
5) განკარგულება #42 -შ.პ.ს. „თელავგაზისათვის“ თანხმობის მიცემა
6) განკარგულება #43 - ა(ა)იპ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის“ თანხმობის მიცემა
7) განკარგულება #44 -ად. წარმოების დაწყება მგზავრობის ტარიფთან დაკავშირებით
8) განკარგულება #45 -ლევან კოჭლოშვილის თნამდებობიდან გადადგომის შესახებ
9) განკარგულება #46 -2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 8;
Share page