საკრებულოს სხდომა 29 აგვისტო [Video]

4 September, 2023

29 აგვისტოსს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 29 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #17 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #18 - ჯიდლოს შემოღების შესახებ
3) განკარგულება #41 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება"
4) განკარგულება #42 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში ცვლილება
5) განკარგულება #43 - სილქნეტისთვის თანხმობა
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 9;
Share page