საკრებულოს სხდომა 28 სექტემბერი [Video]

3 October, 2023

28 სექტემბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 32 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) განკარგულება #44 - ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა
2) განკარგულება #45 - ა(ა)იპ „თელავის ექსტრემალური სპორტის კლუბისათვის“ თანხმობა
3) განკარგულება #46 - ქონების ელენე ჩხუბიანისათვის გადაცემაზე თანხმობა
4) განკარგულება #47 - ქონების საპრივატიზებო ნუსხიდან ამოღება
5) განკარგულება #48 - თემატური მოკვლევის ჯფუფისთვის ვადის გაგრძელება
6) განკარგულება #49 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყებაზე ვადის გაგრძელება
7) განკარგულება #50 - სახელდების გაუქმებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 10;
Share page