საკრებულოს სხდომა 31 ოქტომბერი[Video]

8 November, 2023

31 ოქტომბერს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 39 წევრიდან 34 დეპუტატი ესწრებოდა.საკრებულოს სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:
1) დადგენილება #19 - 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
2) დადგენილება #20 - სახელდების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
3) განკარგულება #51 - 2023 წლის ბიუჯეტის ცვლილებაზე ად. წარმოების დაწყება
დოკუმენტები:
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ;
საკრებულოს სხდომის ოქმი # 11;
Share page