საკრებულოს ბიუროს სხდომა

5 April, 2024

2024 წლის 12 აპრილს, 12 საათზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა ჩატარდება. ბიურო სამართლებრივი აქტების პროექტებს კომისიებს განსახილველად გადასცემს. 

მისამართი: ქალაქი თელავი, ერეკლე მეორის გამზირი N16. 

Share page