შრომის ანაზღაურება

თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება (სარგო, დანამატი/ჯილდო)

 შრომის ანაზღაურება  - 565124,31 ლარი

დანამატი/ჯილდო - 19960

 

თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება (სარგო, დანამატი/ჯილდო)

 შრომის ანაზღაურება  - 477333,02 ლარი

დანამატი/ჯილდო - 0

თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება (სარგო, დანამატი/ჯილდო)  

შრომის ანაზღაურება  - 648367,38 ლარი

დანამატი/ჯილდო - 0